Publikation

I 2001 afsluttede jeg et 3-årigt forskningsprojekt, som jeg har lavet i samarbejde med en gruppe døve forældre.  Arbejdet blev støttet af et legat på 150.000 kr af BUPL`s og SL´s udviklings- og forskningsfond. Rapporten fik navnet ”Øjeblikke, hvor vi alle er forældre” og handler om hvilke problemer og konfrontationer man har i familien eller med samfundet generelt, når døve forældre har hørende børn.

Rapporten beskriver de psyko-sociale vilkår af døve forældre og deres hørende børn. Den beskriver også,  hvordan disse familier er splittet mellem den døve og den hørende kultur.   Disse to kulturer eller verdener er ofte meget svære at få til at hænge sammen. Forældrene og børnene kan være i situationer, hvor de ikke finder de rigtige ord på tegnsprog/talesprog.  Dette afføder frustration og magtesløshed.

Rapporten tager nogle helt specifikke emner op, som generelt er problemområder for døve/hørende familier. Et forslag til en pædagogisk implementering  bliver beskrevet ud fra værdimønstret:  Accept og respekt for anderledeshed.

Undersøgelsen er på sin vis enestående. Det er første gang  en døvegruppe har udført en subjektiv undersøgelse af egne vilkår på egne betingelser. Rapporten er baseret på subjektive oplevelser og følelser som 10 døve familier oplever, når de har hørende børn indskrevet i daginstitutioner.

Rapporten kan købes, send e-mail: brunsege@post4.tele.dk
eller fax: +45 75536493    
Pris: 100 kr + porto

Rapporten er blevet oversat  på tysk og udgivet med succes  i bogform.   Se beskrivelse af bogen på tysk hjemmeside.