Metoder

Hørehæmmet Målgruppe Rådgivning Tilbud

Jeg anvender psykoterapi som behandlingsform. Kort fortalt sidder vi i en samtalesituation og snakker om de problemer, der optager dig i dit liv.

Alt efter hvad du har behov for, anvender jeg dynamisk  og oplevelsesorienteret psykoterapi, kognitive og adfærdsterapeutiske metoder , gestaltterapi, tegneterapi og visualisering. Jeg arbejder ud fra et helhedssyn på mennesket og familien.

Referencerammen er eksistentialistisk. Eksistentiel psykoterapi er en dynamisk tilgang til terapi, som sætter fokus på problemstillinger, der bunder i menneskets eksistens.